Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

“Apteçka”da hansı dərmanlar olmalıdır?

2016-cı il yanvarın 1-də avtomobilində qəza işarəsi, yanğınsöndürmə balonu və tibbi yardım çantası olmayan sürücülərə qarşı başladılacaq reydlər insanları bazarlara axın etməyə vadar edir.Yanğınsöndürmə balonu və qəza işarəsi aydın məsələdir. Bəs tibb çantasının içində nə olmalıdır?

mi-news.az oxu.az-a istinadən oxuculara Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 5 avqust 2008-ci il Tarixli 09 nömrəli əmrlə təsdiq olunmuş avtomobillər üçün ilk tibbi yardım çantalarının tərkibi barədə məlumatə təqdim edir:

1. Travma (çıxıqlar, sınıqlar, əzilmələr), şok, yaralanmalar zamanı istifadə olunan ağrıkəsici, şoka qarşı və iltihab əleyhinə vəsaitlər:

1.1. Analgin 0,5 №10 (yaxud əvəzedici) qutu 1
1.2. Portativ hipotermik (soyuducu) paket – Konteyner ədəd 1
1.3. Natrium sulfasil məhlulu tubik 1
1.4. Aspirin qutu 1

2. Qanaxmanın dayandırılması, yaranın təmizlənməsiv ə sarğı üçün vəsaitlər:

2.1. Özünə və qarşılıqlı yardım məqsədi ilə arterial qanaxmanı saxlaman üçün təmizlənən kompressiyalı (təzyiqli) jqut ədəd 1
2.2. Steril bint 10×5 ədəd 1
2.3. Qeyri-steril bint 10×5 ədəd 1
2.4. Qeyri-steril bint 5×5 ədəd 1
2.5. Çirkli yaraları sarımaq üçün dioksidli və ya gümüş nitratlı 8×10 sm ölçüdə  MAQ atravmatik sarğısı ədəd 1
2.6. Bakterisid leykoplastr 2,5×7,0 yaxud 2×5 ədəd 8
2.7. Kapilyar və venoz qanaxmaları saxla- ədəd 3 maq üçün 6×10 sm, 10×18 sm ölçüdə furaqinli «Koleteks QEM» steril salfetləri yaxud statin (toz halında) 1,0q dəst 3
2.8 Spirtdə 5 faizli yodun yaxud1 %-li brillant abısının məhlulu (zelyonka) flakon 1
2.9. 1×500, yaxud 2×500, yaxud 1×250 sm öçüdə leykoplastr ədəd 1
2.10. Qeyri-steril boruşəkilli tibbi elastik bint №1, 2, 6 hər birindən ədəd 1
2.11. Pambıq 50 q bağ 1

3. Ürək ağrılarına qarşı vəsaitlər:

3.1. Nitroqliserin həbləri №40 yaxud kapsulası №20 (trinitrolonq) qutu 1
3.2. Validol (tabletka yaxud kapsula) qutu 1

4. Kliniki ölüm zamanı ürək-ağciyər reanimasiyası üçün vasitələr:

4.1. Süni nəfəs vermək üçün alət – «Ağız-qurğu-ağız» ədəd 1

5. Bayılmaya qarşı vasitə:

5.1. Ammiak məhlulu (naşatır spirti) flakon 1

6. Qida və sair zəhərlənmələrdə dezintoksikasiya üçün vəsaitlər:

6.1. Enterodez qutu 2 yaxud aktivləşdirilmiş kömür №10 qutu 1

7. Stres hallarına qarşı vəsaitlər:

7.1. Korvalol flakon 1

8. Küt uclu qayçı ədəd 1

9. Təlimat ədəd 1

10. Plastmass futlyar ədəd 1

Qeyd.

1. Siyahıda göstərilən dərmanları və tibbi ləvazimatları özbaşına dəyişmək olmaz.

2. Komlektləşdirmə qabı zədələnmiş və vaxtı ötmüş vasitələrdən istifadə etmək olmaz.

3. Çantadakı hər hansı vəsaitdən istifadə edildikdə yerinə dərhal yenisi qoyulmalıdır.

Şərhlər bağlıdır.