Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Yerli özünüidarəetmə qurumu 6 ayda nəyə nail olub?

Keçirilən iclasların ümumi sayı  –  11
Gündəlikdəki məsələlərin sayı – 71
O cümlədən;
-Torpaqla əlaqədar məsələlər – 14
-Şəhərdə aparılan tikinti-abadlıq işlərinə, məhəllələrdə görülən işlərə və bir sıra başqa tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı məsələlər – 15
-Yardımlar – 11
-Təşkilati və digər məsələlər – 31
  1. II. DAXİL OLAN ƏRİZƏ VƏ MÜRACİƏTLƏR BARƏSİNDƏ MƏLUMAT
Müraciət edən şəxslər Hesabat dövrü
1 Maddi yardım üçün müraciət edən şəxslər 68
  maddi yardım-material alan şəxslər 16
2 Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı müraciət edən şəxslər 77
  sabibkarlıq fəaliyyəti üçün t/s ayrılmışdır – mövsümi 43
  Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı müraciət edən şəxslərdən:  
  şəhid ailəsi 2
  Qarabağ Müharibəsi Veteranı və əlili 0/4
  Əlil, hərbiçi 1/0
  Qaçqın 2
  müharibə veteranı
3 Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər 74
  fərdi mənzil tikintisi üçün t/s ayrılmışdır
  Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər:  
  şəhid ailəsi 9
  Qarabağ Müharibəsi Veteranı 1
  Qarabağ Müharibəsi Əlili 5
  Əlil, Çernobıl əlili 1/0
  Qaçqın, yataqxana
  müharibə veteranı, Əfqanıstan veteranı
  Ehtiyyatda olan zabit 5
4 Tikinti və təmir ilə əlaqədar müraciətlər 6
5 Sair şikayətlər və məlumatlar 338
  Müxtəlif dövlət orqanlarına arayış 144
  Cizgi çəkilməsi 15
  Ağac budanması 143
  Yolun açılmasına köməklik 3
  Sənəd almaya köməklik 3
  Oturacaq stolu düzəldilməsi 12
  Dəfnlə bağlı 13
  Digər şikayətlər 5
Cəmi 563

 

Müraciət edən şəxslər Hesabat dövrü
1 Qaçqınlar 2
2 Əlillər, Çernobıl əlili 2/0
3 Ehtiyyatda olan zabit 5
4 şəhid ailəsi 11
5 Əfqanıstan və Qarabağ Müharibəsi Əlili 9
6 Qarabağ Müharibəsi Veteranı 1
7 müharibə veteranı

 

Qəbula gələnlərin sayı 949
Hərbi qulluqçuların qeydiyyatı 904

daxil olan sənədlər barəsində məlumat

Müraciət edən orqan Hesabat dövrü
1 İcra hakimiyyəti 28
2 İdarə və təşkilatlar 438
3 Milli Məclis
4 Nazirliklər 61
Cəmi 527

 

III. Büdcə gəlirləri

2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə bələdiyyənin gəlirləri ümumilikdə 417610,16 manat olmuşdur.

Gəlirlər Məbləğ
1. Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi 1855,50
2. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 10778,61
3. Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi
4. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 22644,00
5. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş
6. Digər daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş
7. Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş 2239,20
8. Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş 1197,35
9. Bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya muvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş 1584,00
10. Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya 140000,00
11. Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya 171000,00
12. Bələdiyyə əmlakının satışından daxil olan gəlirlər 350,00
13. İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı 57539,50
14. İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı 160,00
15. Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar
16. Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (kompensasiya)
17. Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları
18. Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər 8262,00
CƏMİ: 417610,16

 

  1. Büdcə xərcləri

Hesabat dövründə bələdiyyənin xərcləri ümumilikdə 278146,17 manat olmuşdur.

Xərclər Məbləğ
1. Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 66188,90
2. Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödəmələri 3798,20
3. Əmək haqqına üstəlik 21913,63
4. Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması 938,31
5. Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi 902,00
6. Ezamiyyə xərcləri 339,00
7. Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 297,00
8. Qaz haqqının ödənilməsi 656,00
9. Su və kanalizasiya haqqının ödənilməsi 100,00
10. Məişət tullantılarının daşınması 500,00
11. Rabitə xərcləri 708,17
12. Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi 71472,77
13. Sair cari xərclər 8609,01
14. Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri 16743,84
15. Maddi yardım 2400,00
16. Bank xidmətləri haqqı 1158,34
17. İmkansız ailələrin dəfn və mərasim xidmətlərinin təşkili 200,00
18. Abunə xərcləri 1021,00
19. «Bələdiyyə bazarı» tikintisi 80200,00
 CƏMİ: 278146,17

Sair cari xərclərin tərkibi:

Xərclər Məbləğ
1. Assosiasiya (üzvlük haqqı) 1500,00
2. Sənədlərin arxivə verilməsi 650,00
3. Audit yoxlaması 3000,00
4. Torpağın mülkiyyət sənədləri 1215,01
5. Maaş kartlarının alınması 430,00
6. Keçirilmiş hərrac haqqı 14,00
7. Bələdiyyə saytının hostinq xidməti 200,00
8. Torpaq satışından qaytarma 1600,00
CƏMİ: 8609,01

 

  1. V. Görülmüş işlərin xülasəsi
  2. Abadlaşdırma xidmətləri
    1. Gənclər və İdman idarəsinin qarşısındakı parkda abadlıq işləri 3168,37
    2. S.Vurğun parkında təmir işləri 250,00
    3. Az.İES-də dayanacaq təmiri 230,60
    4. Şəhərin müxtəlif yerlərində ağac əkmə 120,00
    5. Qəbirstanlıqda torpaq işləri 220,00
    6. Poçtun yanındakı parkın yenidən qurulması 67483,80
CƏMİ: 71472,74
  1. Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin təmiri
Məhəllə komitəsi Ünvanlar Xərclənmiş məbləğ
1. «Abadlıq-1» Naxçıvan küçəsi, ev 48. 48/1 870,84
2. «Nəqliyyatçı» 20 Yanvar küçəsindəki 10A 4003,30
3. 20 Yanvar küçəsindəki, 166, 168 və N.Nərimanov prospektindəki 13 saylı binaların qarsında yerləşən 4 xeyir-şər mağarının fasad, yan tərəflərinin rənglənməsi və əhənglənməsi üçün   tikinti materiallarının alınması 416,00
4. Mingəçevir şəhəri, N.Rəfibəyli küçəsi, 5 və M.Füzuli küçəsi, 5/2 saylı binaları əhatə edən «Postayannı» məhəllə komitəsi ərazisində «Abad məhəllə» layihəsinin icrası (bir ədəd kölgəliyin quraşdırılması, idman qurğuları kompleksi, bir ədəd taxtın quraşdırılması və 2 ədəd stol, 3 ədəd oturacaq) 1671,00
5. Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 18, 20, 22 saylı binaları əhatə edən «Aran» məhəllə komitəsi ərazisində «Abad məhəllə» layihəsinin icrası (İdman qurğuları kompleksi, yellənçəyin quraşdırılması, 2 nəfərlik yellənçək, (4×3,5) kv.m ölçüdə kölgəlik, qövsvari oturacaqlar, sürünçəyin quraşdırılması, arxalı oturacaqlar (l=1,5m), mini futbol qapıları, basketbol şitləri, 242 kv.m tamet döşəmə (səki daşı ilə), mağarın rənglənməsi və su xəttinin çəkilməsi, avadanlıqların basdırılması) 9782,70
CƏMİ: 16743,84
  1. «Bələdiyyə bazarı»nın tikintisi
1. «Bələdiyyə bazarı»nın tikintisi 80200,00
CƏMİ: 80200,00

 

  1. Maddi yardım
1. 15 nəfər imkansız ailəyə pul yardımı 870,00
2. Ramazan bayramı münasibəti ilə 37 nəfər bələdiyyə qulluqçusuna (37x40man.) 1480,00
3. Əfqanıstan Veteranları İttifaqı Mingəçevir şəhər filialı 50,00
CƏMİ 2400,00

 

5. Abunə xərcləri  
1. Belediyye-info saytına abunə 200,00
2. «Bənövşə» jurnalı 40,00
3. «Bələdiyyə birliyi» qəzeti 201,00
4. «Mingəçevir» qəzeti 280,00
5. «Mingəçevir işıqları» qəzeti 300,00
CƏMİ: 1021,00

 

    6. Dəfn və yas mərasimlərinə maddi yardım  
1. Mingəçevir şəhəri, Naxçıvan küçəsi ev 29, mənzil 137-də yaşayan Məmmədova Rübabə Məlik qızına ailə vəziyyətinin çətinliyini nəzərə alaraq, mərhum oğlunun dəfn və yas xərclərinə kömək üçün 100,00
2. Bələdiyyə qulluqçusu, «Maliyyə, vergi və ödənişlər» şöbəsinin vergi və ödənişlər üzrə sahə nəzarətçisi Quliyev Anar Xəlil oğluna anasının yas mərasiminin keçirilməsinə kömək üçün 100,00
CƏMİ: 200,00

 

                           VI. Xidmət sahələri

 

 
Adı Gəlir Xərc Mənfəət
1. «Kompüter kursları» 482,00 294,00 188,00
2. «Dəfn mərasimi» xidməti sahəsi 7600,00 4967,00 2633,00
CƏMİ: 8082,00 5261,00 2821,00

 

VII. Xərclərin strukturu

1. Özünüsaxlama xərcləri 106108,56 38,14%
2. Abadlaşdırma xidmətləri  haqqı 71472,77 25,7%
3. Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin təmiri 16743,84 6%
4. Sosial-yönümlü xərclər 2600,00 1%
5. «Bələdiyyə bazarı» tikintisi 80200,00 28,8%
6. Abunə 1021,00 0,36%
CƏMİ: 278146,17 100%

2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə əmək haqqı ümumi xərclərin 33 %-ni təşkil edir.

Şərhlər bağlıdır.