Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

YENİ MASKA

Erməni-fars dostluğu terror qohumluğudur

Madam Anna Akopyan,

Yoxsa oldun müsəlman?

Qara çadraya bürün,

Daha gəzmə lüt-üryan.

***

Farslara çox bənzəyir

Erməninin xisləti.

Din pərdəsi altında

Vardır özgə niyyəti.

***

Neylək Anna, ərə get,

Ağayimollayana.

Bir madmazel bəxş elə,

Sevimli Paşinyana.

***

Makron da çox sevinər

Təzə bacı qazanar.

İranı da özünə

Yeni əyalət sanar.

***

Gün gələr boğularsız,

Üfunətin içində.

Dünya o dünya deyil,

Dünya yeni biçimdə.

***

Dost ola bilməyənin

Dostu ola bilərmi?

Arxadan vuranların

Bəxti üzə gülərmi?

***

Ver qabağa Annuşu,

O köhnə hiylənizdir.

“Dənizlərdən dənizə”,

Sizin məqsədinizdir.

***

Daha keçdi o vaxtlar,

Bir də geri qayıtmaz.

Azərbaycan oyanıb,

Daha qəflətdə yatmaz.

***

Erməni-fars dostluğu,

Terror qohumluğudur.

İrandakı rejimin

Çirkin hiyləsi budur.

***

Ədalətin zəfəri,

Türkün birliyindədir.

Bu zəfərin bayrağı,

Onların əlindədir.

***

Nə qədər ki, gec deyil,

Haqqın gücünü tanı.

Qarşında görəcəksən,

Ərdoğanla, İlhamı!

 

Hafiz HƏSƏNOĞLU (Mehdiyev)

28.01.2023

Şərhlər bağlıdır.