Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Xatirələrdə qalan şair

Yaşasaydı, mart ayının 2-də 50 yaşını qeyd edəcəkdi Faiq İsmayılov. 1962-ci ildə Yevlax rayonunun Kövər kəndində dünyaya gələn mərhum qələm yoldaşımız Azərbaycan İncəsənət İnstitutunda təhsilini başa vurduqdan sonra həyatını Mingəçevirə bağlamışdı. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında ədəbi işçi, “İnam” və “Səda” qəzetləri redaksiyalarında korrektor, müxbir, redaktor müavini vəzifələrində çalışmışdı. Son dərəcə səmimi bir insan olan, maraqlı, düşündürücü məqalələri ilə oxucuların qəlbinə yol açan Faiq həm də şeir yazırdı və bunu hər kəsdən gizlədirdi. Ölümündən az sonra “Ulduz” jurnalında dərc olunan “Kimsən, haradasan, Faiq?” məqaləsi və “İynə boyu” şeirləri ilə Faiqin oxucuları və əzizləri onun təvazökar şair olduğunu bildilər.

Şərhlər bağlıdır.