Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Mingəçevir Bələdiyyəsinin gələn il üçün büdcəsi nə qədərdir?

GƏLİRLƏR

Məbləğ

1

Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi

10000

2

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

15000

3

Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi

4

Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

30000

5

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş

1000

6

Digər daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş

7

Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş

4000

8

Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş

2000

9

Bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya muvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş

2500

10

Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya

100000

11

Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya

12

Torpağın satışından daxil olan gəlirlər

50000

13

İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı

120000

14

İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı

15

Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar

16

Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (kompensasiya)

17

Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları

18

Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər

17000

CƏMİ:

351500

 

 

 

XƏRCLƏR

Məbləğ

1

İşçilərə əmək haqqı

126000

2

DSMF-yə ödəniş

28000

3

Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması

3000

4

Ezamiyyə xərcləri

1000

5

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

5000

6

Kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi

500

7

Rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi

950

8

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

1200

9

Qaz haqqının ödənilməsi

400

10

Su haqqının ödənilməsi

300

11

Binaların icarə haqqlarının ödənilməsi

12

Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi

60000

13

İnventar və avadanlığın alınması və təmiri xərclərinin ödənilməsi

1950

14

Binaların cari təmir xərclərinin ödənilməsi

5000

15

Sair cari xərclər

35000

16

Əas vəsait

4000

17

Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri

20000

18

Yolların cari təmiri

13000

19

Yardım

11500

20

Bank xidmətləri haqqı

2200

21

Dəfn və mərasim xidmətlərinin təşkili üçün xərclər

4000

22

Abunə xərcləri

2500

23

Mədəni-kütləvi tədbirlər

8000

24

Xidmət sahələrinin saxlanması

15000

25

Qəbirstanlıqların saxlanması

3000

CƏMİ:

351500

Şərhlər bağlıdır.