Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Mingəçevir Bələdiyyəsi ilin birinci yayımilliyində neçə işləyib?

227
 1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2021-Cİ İLİN I YARIMİLLİYİ ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ ÜMUMİ YIĞINCAQLAR BARƏDƏ MƏLUMAT
Keçirilən iclasların ümumi sayı  –  13
Gündəlikdəki məsələlərin sayı – 102
O cümlədən;
-Torpaqla əlaqədar məsələlər – 43
-Şəhərdə aparılan tikinti-abadlıq işlərinə, məhəllələrdə görülən işlərə və bir sıra başqa tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı məsələlər – 5
-Yardımlar – 3
-Təşkilati və digər məsələlər – 51
 1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNƏ 2021-Cİ İLİN I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ DAXİL OLAN ƏRİZƏ VƏ MÜRACİƏTLƏR BARƏSİNDƏ MƏLUMAT
Müraciət edən şəxslər Hesabat dövrü
1 Maddi yardım üçün müraciət edən şəxslər 9
maddi yardım-material alan şəxslər 3
2 Sahibkarlıq fəaliyyətи иля баьлы müraciət edən şəxslər 141
sabibkarlıq fəaliyyəti üçün t/s ayrılmışdır 4
Mövsümi 50
onlardan:
şəhid ailəsi 1
Qarabağ Müharibəsi Veteranı və əlili
Əlil, hərbiçi
Qaçqın
müharibə veteranı
3 Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər 136
fərdi mənzil tikintisi üçün t/s ayrılmışdır 13
onlardan:
şəhid ailəsi 2
Qarabağ Müharibəsi Veteranı
Qarabağ Müharibəsi Əlili 1
Əlil, Çernobıl əlili
Qaçqın, yataqxana
müharibə veteranı, Əfqanıstan veteranı
Ehtiyyatda olan zabit
4 Tikinti təmir ilə əlaqədar müraciətlər 2
5 Sair şikayətlər məlumatlar 697
  Müxtəlif dövlət orqanlarına arayış 120
  Cizgi çəkilməsi 2
  Ağac budanması 151
  Yolun açılmasına köməklik 4
  Sənəd almağa köməklik 5
  Oturacaq stolu düzəldilməsi 2
Dəfnlə bağlı 404
Digər şikayətlər 10
Cəmi 985

 

Müraciət edən şəxslər Hesabat dövrü
1 Qaçqınlar 3
2 Əlillər, Çernobıl əlili 2
3 Ehtiyyatda olan zabit 2
4 şəhid ailəsi 23
5 Əfqanıstan və Qarabağ Müharibəsi Əlili 4
6 Qarabağ Müharibəsi Veteranı 5
7 müharibə veteranı

 

Qəbula gələnlərin sayı 35
Hərbi qulluqçuların qeydiyyatı 996

Mingəçevir Bələdiyyəsinə daxil olan sənədlər barəsində məlumat

Müraciət edən şəxslər Hesabat dövrü
1 İcra hakimiyyəti 104
2 İdarə və təşkilatlar 405
3 Milli Məclis
4 Nazirliklər 55
Cəmi 564

 3.MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2021 İLİN  I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ GƏLİRLƏRİ:

Gəlirlər Məbləğ
1. Fiziki şəxslərin torpaq vergisi 7158.67
2. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi 9426.26
3. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 4000
4. Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində mövsümi ictimai-iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş 4086
5. Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş 1753.50
6. Bələdiyyə ərazisində müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyət vasitələrinin daimi və ya müvəqqqəti dayanacaqları üçün ödəniş 1784
7. Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya
8. Bələdiyyə əmlakının satışından daxil olan gəlirlər 24001
9. İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı 67606.01
10. İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı 6000
11. Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları və ianələri
12. Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər 8720
Cəmi: 134535.44

4.MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2021-Cİ İLİN  I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ XƏRCLƏRİ:

Xərclər Məbləğ
1. Ə/H və onunla bağlı sair ödəmələr 71826.75
2. Əmək haqqına üstəlik (DSMF, işsizlik sığortası, icbari dövlət sığortası) 21181.65
3. Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması 720.27
4. Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi 677
5. Rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi 1139.97
6. İnventar və avadanlığın alınması 910
7. Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 594
8. Qaz sərfi haqqının ödənilməsi 802.80
9. Su və kanalizasiyadan istifadə haqqının ödənilməsi
10. Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi 4835.95
11. Əsas vəsaitlərin (Xəzər-SD minik avtomobili) alınmasına ödəniş 2652
12. Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri
13. Maddi yardımlara 168.45
14. Bank xidmətləri haqqı 538.40
15. Abunə xərcləri 612
16. Sair cari xərclər 6198.06
 Cəmi: 112857.30

Sair cari xərclərin tərkibi

Xərclər Məbləğ
1. Assosiasiya (üzvlük haqqı) 600
2. Reyestr idarəsi 2029.05
3. Arxiv 650
4. Audit yoxlaması 1000
5. Bələdiyyə saytı 200
6. Printerin təmiri 50
7. Dövlət rüsumu 410
8. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 1259.01
Cəmi: 6198.06
 1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİ TƏRƏFİNDƏN 2021-Cİ İliN I YARIMİLLİYİ ƏRZİNDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRİN XÜLASƏSİ 
 1. Abadlaşdırma xidmətləri
 
     1. “Bələdiyyə parkı” ərazisində uşaqlar üçün 7 dəst heyvan heykəllərinin qoyulması 3230
     2. “Bələdiyyə parkı” ərazisinin projektor və digər eqzotik, rəngli işıqlarla işıqlandırılması 988.81
     3. “S.Vurğun parkı”nda  işıq  dirəklərinə elektrik naqillərinin çəkilməsi 617.14
CƏMİ: 4835.95
 1. İnzibati bina
Bələdiyyənin inzibati binasının dəhlizində, akt zalında və iş otaqlarında, alınmış lazımi mal-material və avadanlıqlarla yanğından mühafizə sisteminin siqnalizasiyasının quraşdırılması. 910
CƏMİ: 910
 1. Əsas vəsaitlər
1. Xidməti minik avtomobili “XƏZƏR” SD (kredit ödənişi) 2652
CƏMİ: 2652

4.Maddi yardım

1. 1-ci qrup gözdən əlil Məmmədova Rəfiqə Sirac qızına pul yardımı 100
2. Şəhid bulağının kənarının hasarlanması üçün iki top tor alınmasına 68.45
                                             Cəmi: 168.45
 1. 2021-Cİ İLİN 6 AYI ƏRZİNDƏ MÜLKİ DÖVRİYYƏYƏ CƏLB OLUNAN BƏLƏDİYYƏ TORPAQLARI HAQQINDA MƏLUMAT
Fərdi mənzil tikintisi üçün ayrılmış torpaq sahələri Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün ayrılmış torpaq sahələri
İcarə Alqı-satqı
4897 kv.metr 30 kv.metrə müsabiqə keçirilib,

230 kv.metrə müsabiqə keçirilməyib

27040 kv.metr müsabiqə keçirilməyib

Fərdi mənzil tikintisi üçün 2 nəfər şəhid ailəsinə cəmi 800 kv.metr, 1 nəfər Qarabağ Müharibəsi Əlilinə cəmi 400 kv.metr, ümumilikdə 1200 kv.metr torpaq sahəsi ayrılmışdır.

7.TƏDBİRLƏR BARƏDƏ

Koronovirus pandemiyası bütün sahələrdə olduğu kimi Mingəçevir Bələdiyyəsinin fəaliyyətində də çətinliklər yaratdı. Proqnozlaşdırılmış vergi və ödənişlər toplanmadığından nəzərdə tutulmuş sosial layihələr və tədbirlərin icrası mümkün olmadı. Lakin buna baxmayaraq, daxili imkanlar hesabına bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. 20 Yanvar Xatirə günündə, Xocalı soyqırımının ildönümündə bələdiyyə üzv və qulluqçuları Şəhidlər Xiyabanındakı abidələri ziyarət ediblər. Milli Qurtuluş günü H.Əliyev Mərkəzi ilə birikdə “H.Əliyev müasir Azərbaycanın banisidir” mövzusunda videokonfrans keçirilib.

Bundan başqa, koronavirusla mübarizə, bələdiyyədə gender bərabərliyi, mənəvi-milli dəyərlərimiz mövzularında da videokonfranslar təşkil olunub.

Bələdiyyə mülkiyyətində olan S.Vurğun parkında iməclik keçirilərək abadlıq işləri aparılıb.

2021-ci ilin 6 ayı əzində bələdiyyənin “Dəfn mərasimi” sahəsi tərəfindən  177 dəfn təşkil olunub. 8 imkansız ailə dəfn xidmətindən azad edilib. 9 kimsəsizin dəfni bələdiyyə hesabına həyata keçirilib.

Şəhərin müxtəlif ərazilərinə vətəndaşların müraciətləri əsasında “Uğur-455” Qum-Çınqıl karxanasının bələdiyyəyə mədən vergisi borcu əvəzinə qum-çınqıl qarışığı döşənmişdir:

 • “Havarlı” qəbiristanlığının yoluna – 450 m3;
 • Günəşlibağ massivi, 6-cı ara yoluna – 150m3;
 • Şəhidlər Xiyabanına – 30 m3;
 • Vurğun və bələdiyyə parklarına – 100m3
 • Bağlar massivlərinə – 500 m3
 • “Vaqonlar” massivinin yoluna – 15 m3
 • Köçkün Məmmədov Hətəm Bəşir oğlunun həyətinə – 15 m3.

Şərhlər bağlıdır.