Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Hərbi hissədə “Açıq qapı”

189

Martın 17-də “N” saylı hərbi hissədə “Açıq qapı” günü keçi-rilib. Mingəçevir ictimaiyyətinin nümayəndələri şanlı ordumu-zun əsgər və zabitləri ilə görüşüb, onlara Novruzun gəlişi mü-nasibətilə təbriklərini çatdırıblar.

Dədə Qorqud və Bahar qıza, Kosa və Keçələ çevrilən MDDT-nın aktyorlarının, Uşaq və Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi üzv-lərinin, şəhərin mədəniyyət kollektivlərinin və məktəb şa-girdlərinin rəngarəng çıxışları maraqla qarşılanıb. Əsgərlər on-lara qoşularaq, doyunca rəqs ediblər.

Şərhlər bağlıdır.