Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

“Qızıl dərviş”in sahibi

İbrahim Türksoy (Salamov) 1977-ci ildə Şəki rayonunun Dərəcənnət kəndində anadan olub, orta təhsilini Mingəçevir şəhər liseyində alıb, natamam ali təhsillidir. Uşaqlıqdan ədəbiyyata və incəsənətə böyük marağı olub. Bakı festivalında…

Teatr-həyatımızın zinəti

Çoxdur gözəl sənətkar mühəndis, həkim, zərgər, Neftçı, bəstəkar. İncə bir sənət də var. Teatr sənətidir, həyatın zinətidir. Biz səhnədə görürük sevimli artistləri, Bax, bu yaxşıdır, bu da pis Yaxşı nədir, pis nədir, onu öyrədir…