Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!
Baxış etiketi

Novruz

Novruz gəlib, qapıdadır

Qədim inanclara görə kainat 4 ünsürdən - su, od, torpaq və küləkdən yaranıb. Aşıqlar da vücudnamələrində "Ab, atəş, xak, badan yarandım" deyiblər. Yəni insan su, od, torpaq və yelə bağlıdır. Elə Novruza qədər qeyd etdiyimiz bayram…