Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

MDU alimlərinin məqalələri nüfuzlu elmi jurnalda dərc edilib

Mühəndisliyin Texniki və Fiziki Problemləri Beynəlxalq Təşkilatının (IOTPE) “Technical and Physical Problems of Engineering” adlı beynəlxalq jurnalının 2023-cü il tarixli 15-ci cild, 2-ci buraxılışında Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) 2 aliminin məqalələri dərc olunub.

Scopus elmimetrik bazasında Q3 kvartili üzrə indeksləndirilən sözügedən beynəlxalq nüfuzlu elmi jurnalda MDU-nun Enenrgetika kafedrasının müəllimlərindən t.ü.f.d. Səadət Şıxəliyevanın “Elektrik ötürücü xətlərində izah olunmayan fasilələrin təhlili” (ingilis dilində: “Analysis of unexplained breaks in power transmission lines”) və t.ü.f.d. Liliya Süleymanovanın həmmüəlliflərlə birgə “Polimerlərin supramolekulyar strukturlarının radioqramlarının və modellərinin təhlili” (ingilis dilində: “Analysıs of radıograms and models supramolecular structures of polymers”) adlı məqalələri çap edilib.

Qeyd edək ki, elmi fəaliyyətlərin nəticəyönümlüyünün artırılmasını diqqət mərkəzində saxlayan MDU-da akademik heyət üzvlərinin beynəlxalq nüfuzlu elmi jurnallarda məqalələrinin dərc edilməsinə xüsusi önəm verilir.

Şərhlər bağlıdır.