Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Mingəçevir şəhərinin iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı

İlkin hesablamalara görə hesabat dövründə şəhərdə faktiki qiymətlərlə məhsul buraxılışının (işlər, xidmətlər) 56,5 faizi sənayenin, 0,4 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrinin, 8,5 faizi tikintinin, 3,1 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatının, 0,3 faizi informasiya və rabitə sahələrinin və 31,2 faizi isə ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinin payına düşmüşdür.

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı və məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksləri cədvəldəki kimi xarakterizə olunur.

2023

yanvar-sentyabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

2022

yanvar-sentyabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

Qiymət indeksi, faizlə 2023-cü il

2022-ci ilin qiymətlərilə, min manatla

Fiziki həcm indeksi, faizlə

Sənaye 229574,4 210575,0 98,8 232474,8 110,4
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 1576,4 1298,6 111,2 1418,1 109,2
Tikinti 34609,5 22892,4 100,0 34609,5 151,2
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 12472,7 8722,2 105,8 11788,9 135,2
İnformasiya və rabitə 1220,0 2411,0 100,0 1220,0 50,6
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 126736,1 108546,3 110,7 114516,3 105,5
YEKUN: 406189,1 354445,5 102,6 396027,6 111,7

Şərhlər bağlıdır.