Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı

2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində şəhərdə iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə faktiki qiymətlərlə 354445,5 min manatlıq, qiymət indeksi tətbiq olunmaqla (2021-ci ilin qiymətlərilə) 374433,8 min manatlıq və ya 5,2 faiz çox məhsul (işlər, xidmətlər) istehsal edilmişdir. Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Mingəçevir şəhərində iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı fiziki həcm indeksi tətbiq olunduqdan sonra 90,0 faiz təşkil etmişdir.

Hesabat dövründə şəhərdə faktiki qiymətlərlə məhsul buraxılışının (işlər, xidmətlər) 59,4 faizi sənayenin, 30,6 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinin, 6,5 faizi tikintinin, 2,5 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 0,6 faizi informasiya və rabitə sahələrinin, 0,4 faizi isə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrinin, payına düşmüşdür.

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı və məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksləri cədvəldəki kimi xarakterizə olunur.

 

2022

yanvar-sentyabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

2021

yanvar-iyun

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

Qiymət indeksi 2022-ci il

2021-ci ilin  qiymətlərilə, min manatla

Fiziki həcm indeksi, faizlə
Sənaye 210575,0 258243,8 103,0% 204529,1 79,2
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 1298,6 1343,2 115,2% 1127,5 83,9
Tikinti 22892,4 10383,4 100,0% 22892,4 220,5
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 8722,2 6250,2 100,9% 8644,4 138,3
İnformasiya və rabitə 2411,0 1724,7 100,0% 2411,1 139,8
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 108546,3 96488,6 111,5% 97376,3 100,9
YEKUN: 354445,5 374433,8 105,2% 336980,8 90,0

Şərhlər bağlıdır.