Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və Mingəçevir Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatlarının Koronavirusdan (Covid-19) mübarizəyə qarşı birgə hazırladıqları sosial-çarx

258

http://mdu.edu.az/index.php/az/khaebaerlaer/1150-az-rbaydzan-d-vl-t-igtisad-universiteti-unedz-v-minzh-evir-d-vl-t-universiteti-t-l-b-zh-ndzl-r-t-kilatlar-n-n-koronavirusdan-dzovi-19-m-bariz-y-gar-birzh-haz-rlad-glar-sosial-arkh

Şərhlər bağlıdır.