Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!
Gündəlik arxiv

09 Noyabr 2023

“Mingəçevir Odisseyası”

Az qaldı. Cəmisi bir neçə saatdan sonra əziz şəhərimiz, doğma Mingəçevirimiz 75 yaşına qovuşa-caq. Xeyirli, uğurlu olsun. Təbii, bu əlamətdar tarixi günlə bağlı çeşidli tədbirlər keçirilir, qədirbilən mingəçevirlilər doğma və müqəddəs…