Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2019-cu il üçün proqnoz gəlir və xərcləri təsdiq olundu

Close