Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Region gəncləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc sakinlərimizi qətlə yetirməsinə etiraz edərək, 3 dildə bəyanat yaydılar

175

İyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin atəşə tutulması və bu təxribat nəticəsində kənd sakinləri Quliyeva Sahibə İdris qızı və Quliyeva Zəhra Elnur qızının  həlak olmasına etiraz edən “İşıqlı Gələcək” Gənclər İctimai Birliyi 3 dildə bəyanat yayıb Bəyanat sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib, beynəlxalq təşkilatlara və parlamentlərlərə göndəriliib. 

Erməni işğalçılarının 4 iyul 2017-ci il tarixində cəbhə xəttində yaratdıqları təxribat zamanı mülki əhalinin həlak olması ilə bağlı “İşıqlı Gələcək” Gənclər İctimai Birliyinin

BƏYANATI

4 iyul 2017-ci il tarixində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasındakı qoşunların təmas xəttində Ermənistan hərbi birləşmələri Füzuli rayonun Alxanlı kəndini 82 və 102 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutub. Düşmənin təxribatı nəticəsində kənd sakinləri 50 yaşlı Sahibə Quliyeva və onun nəvəsi 2 yaşlı Zəhra Quliyeva həlak olmuşlar. Quliyeva Sərvinaz İltifat qızı ağır yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdir.

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı davamlı şəkildə törədilən bu cür ağır cinayətlər işğalçı Ermənistanın sülh yolu ilə zəbt etdiyi torpaqları tərk etməyə məcbur ediləcəyi ilə bağlı ümidləri aradan qaldırır və Azərbaycan Ordusunu işğalçı dövlətə qarşı müvafiq addımlar atmağa vadar edir. Münaqişə zonasında baş verəcək bütün hadisələrə görə məsuliyyət birmənalı olaraq işğalçı Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür.

Cəbhədə baş verən son təxribat bir daha onu sübut edir ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyi Mülki Şəxslərin Müdafiəsi haqqında” Cenevrə Konvensiyasına məhəl qoymamaqla, BMT-nin Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasına dair 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrini icra etməməklə beynəlxalq hüququn normalarını pozaraq münaqişənin sülh yolu ilə həllinə kobud şəkildə maneə törədir. Qeyd edək ki, hər bir qətnamədə işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunub.

Biz “İşıqlı Gələcək” Gənclər İctimai Birliyi olaraq münaqişənin sülh yolu ilə  həllinə çağırış edən beynəlxalq institutlardan Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisini – uşaqları, qadınları və qocaları qətlə yetirməsi faktlarına səssiz qalmamağı, işğalın dərhal sona çatdırılması üçün qətiyyətli qərarlar qəbul etməyi tələb edir və cəbhədə baş vermiş son hadisləri, xüsusilə az yaşlı körpənin həlak olmasını şiddətli qınayırıq. Ümid edirik ki, bizim haqq səsimiz artıq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə vasitəçiliyi üzərinə götürən ATƏT-in Minsk qrupuna və beynəlxalq ictimaiyyətə çatacaq, bununla da “bədnam” qonşularımız hesab olunan erməni faşistlərinin vəhşiliyi cəzasız qalmayacaq və nəhayət, ermənilərin cəbhə bölgəsində törətdikləri bu amansızlıqlara bütün dünya ictimaiyyəti layiqli cavab verəcəkdir.

Biz regionun gənc təşkilatları adından iki yaşlı Zəhra Quliyevanın və digər ailə üzvünün Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilməsinə beynəlxalq təşkilatlar və dünya ictimaiyyəti tərəfindən təcili olaraq beynəlxalq hüququqi müstəvidə mövqe bildirilməsini və işğalçı ölkəyə müvafiq sanksiyaların tətbiq edilməsini tələb edirik.

***

 Statement of the Youth Public Union “The Bright Future” in connection with the death of civilians on July 4, 2017 during the provocation on the front line, created by the Armenian aggressors.

On July 4, 2017 in the zone of the Nagorno-Karabakh conflict on the Armenian-Azerbaijani border in the Alkhanly village of  Fizuli region were fired from mortars of the caliber of 82 mm and 102 mm and heavy grenade launchers. As a result of provocative actions of the enemy, such villagers as 50-year-old Sahiba Guliyeva and her 2-year-old granddaughter Zakhra Guliyeva were killed.

Such serious crimes, committed in a steady manner against the civilian population by the Armenian aggressor, exclude the possibility of the enemy’s liberation of the territory obtained by peaceful means and forces the Azerbaijani Army to take the necessary measures against the aggressor country. Responsibility for all the incidents in the conflict zone will be unilaterally placed on the military-political leadership of Armenia.

The recent provocation at the front proves once again that the political leadership of Armenia, ignoring the Geneva Convention on the Protection of Civilians, failing to comply with the resolutions 822, 853, 874 and 884, adopted by the UN Security Council, condemning the occupation of the territories of Azerbaijan by the Armenian armed forces and at the same time flagrantly violating international legal norms, blocks the way of peaceful resolution of this conflict. It should be noted that every resolution requires unconditional and immediate withdrawal of the occupation forces from the occupied territories of Azerbaijan.

We, as the Youth Public Union “The Bright Future”, demand that the international institutions that support the peaceful solution of this conflict disseminate the facts of the destruction of civilians, particularly children, women and elderly people by the country of Armenia, and take decisive measures for the immediate cessation of the occupation. We also condemn the recent events that took place at the front, in particular, the violent death of a 2-year-old child. We hope that our call for justice will reach the OSCE Minsk Group and the international community, which assumed the responsibilities of mediators in resolving the issues of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict. Thus, Armenian fascists who are considered to be our so-called neighbours with their atrocities will not be left without punishment and, finally, the world society will react to the ruthless actions committed by Armenians accordingly.

We demand from international organizations and the world community on the part of regional youth organizations and on behalf of 2-year-old Zakhra Guliyeva, and other members of her family killed by the Armenian armed forces, to urgently determine the legal position in the international arena and to send appropriate sanctions to the invader.

***

 Заявление Общественной Молодёжной Организации «Светлое Будущее» в связи с гибелью мирных жителей 4 июля 2017-го года во время провокации на линии фронта, созданной армянскими агрессорами. 

4 июля 2017-го года в зоне Нагорно-Карабахского конфликта на Армяно-Азербайджанской границе в селе Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 102 мм и станковых гранатометов были произведены обстрелы. В результате провокационных действий противника были убиты жители села – 50-летняя Сахиба Гулиева и её 2-летняя внучка Зяхра Гулиева.

Такого рода серьезные преступления, совершающиеся в устойчивом порядке в отношении гражданского населения захватчиком Арменией, исключает возможность освобождения противником территории, полученной мирным путем, и вынуждает Азербайджанскую Армию принять необходимые меры в отношении государства-захватчика. Ответственность за все происходящие инциденты в зоне конфликта будет в одностороннем порядке положена на военно-политическое руководство Армении.

Недавняя провокация на фронте ещё раз доказывает то, что политическое руководство Армении, игнорируя Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, не выполняя принятые Советом Безопасности ООН резолюции 822, 853, 874 и 884, осуждающие оккупацию территорий Азербайджана армянскими вооруженными силами, а также грубо нарушая международные правовые нормы, преграждает путь мирного решения данного конфликта.  Следует отметить, что в каждой резолюции требуется безоговорочное и немедленное выведение оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Мы как Общественная Молодёжная Организация «Светлое Будущее» требуем от международных институтов, поддерживающих сторону мирного решения данного конфликта, распространить факты уничтожения мирных жителей, в частности детей, женщин и пожилых людей со стороны страны-захватчика Армении, принять решительные меры по немедленному прекращению оккупации. Также мы с осуждением относимся к последним событиям, произошедшим на фронте, в частности, к насильственной смерти 2-летнего ребёнка. Мы надеемся, что наш призыв к справедливости дойдёт  до Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, взявших на себя обязанности посредников в решении вопросов Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Таким образом, считающиеся нашими так называемыми соседями армянские фашисты с их зверствами не останутся без наказания и наконец, на совершающиеся армянами беспощадные действия мировое общество отреагирует соответствующим образом.

Мы со стороны региональных молодёжных организаций и от имени 2-летней Зяхры Гулиевой и других членов её семьи, убитых армянскими вооруженными силами, требуем от международных организаций и мирового сообщества в срочном порядке определить правовую позицию на международной арене и направить соответствующие санкции оккупанту.

Şərhlər bağlıdır.