Sizin Reklam

Reklam və elanlarınızı ən sərfəli qiymət və şərtlərlə qəzetimizin həm elektron, həm də çap variantlarında yerləşdirə bilərik.
Vaxt itirmədən zəng vurun:
+994 24 274 1987
Gəlin:
Rəsul Rza küçəsi, 23
Mingəçevir şəhəri

Məqalə Qiyməti