Yaddaş

Xəbər

VƏFASIZ YÜSİFİM, MƏLƏK YÜSİFİM

Yusifim, qardaşımın ciyərparası mələk kimi uçub getdi, ay ellər. Ata-anamın, qardaşlarımın, Sunayımın, Gülərimin Yusifini üç gündür yer-göy də ağlayır. İki il altı ay ürəyimizin, ruhumuzun,ömür-günümüzün qonağı oldu.

Ətraflı