Mədəniyyət

Üzeyir məkanında Üzeyir musiqisi

Mingəçevirin Konservatoriyası sayılan və dahi bəstəkarın adını daşıyan 11 illik musiqi məktəbində böyük bəstəkarın 130 illik yubileyi möhtəşəm şək...

Faxralı gəbələri

Kəndə tez-tez xalça alanlar gəlirlər, amma Gülövşə nənənin nənəsinin nənəsindən qalan hədiyyəsini aldadıb, əlindən ala bilmirlər

“İki yetimin taleyi”

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı bu günlərdə Əli Əmirlinin 1994-cü ildə yazdığı “Xoşbəxt gün” adlı əsərinə bu adla quruluş verib.