Mingəçevir şəhəri üzrə təsərrüfat subyektlərinin qısa xarakteristikası

: Fəaliyyət növləri üzrə iqtisadiyyatın bölmələrinin dövlət reyestrindəki xüsusi çəkiləri
Fəaliyyət növləri üzrə iqtisadiyyatın bölmələrinin dövlət reyestrindəki xüsusi çəkiləri

“Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” və “Azərbaycan Respublikası Regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət proqramı (2014-2018-ci illər)” haqqında qəbul edilmiş qərarlardan keçən vaxt ərzində ölkədə və eləcə də Mingəçevirdə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və azad rəqabət mühitinin formalaşmasını bir qədər də sürətləndirmiş və bu proseslər fəaliyyətdə olan təsərrüfat subyektlərinin sayının və tərkibinin dəyişməsinə də dövlət tərəfindən gündən-günə artan diqqət və maliyyə yardımı 2017-ci ildə də öz müsbət təsirini göstərir. Bu dövrdə şəhərdə bir çox yeni müəssisə və təşkilatlar yaranmış, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin bir hissəsi özəlləşdirilərək xüsusi bölməyə keçmiş, onların strukturlarında dəyişikliklər baş vermişdir. Rəqabətə davam gətirə bilməyən təsərrüfat subyektlərinin müəyyən hissəsi ləğv edilmiş digər hissəsi isə öz fəaliyyət istiqamətlərini dəyişdirmişdir.

2018-ci ilin iyul ayının 1-i vəziyyətinə “Statistik vahidlərinin Dövlət reyestri”ndə Mingəçevir şəhəri üzrə qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxslərin, filial və nümayəndəliklərin sayı 1125 olmuşdur. 

Fəaliyyət növləri

01.07.2018-ci il vəziyyətinə hüquqi şəxslərin sayı

Ümumi saya görə 

%-lə

 

CƏMI

1125

100,0

 

o cümlədən:

 

 

A

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

72

6,4

B

Mədənçıxarma sənayesi

13

1,2

C

Emal sənayesi

71

6,3

D

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

8

0,7

E

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

2

0,2

F

Tikinti

116

10,3

G

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

198

17,6

H

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

12

1,1

İ

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

9

0,8

J

İnformasiya və rabitə

16

1,4

K

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

21

1,9

L

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

13

1,2

M

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

21

1,9

N

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

36

3,2

O

Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat

15

1,3

P

Təhsil

49

4,4

Q

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

22

2,0

R

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

13

1,2

S

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

418

36,9

 

Məqalə Qiyməti