Araşdırma

Qanun ev qulluqçularını tanımır

Tərəflər arasında rəsmi müqavilə öhdəliyi olmadığından ev qulluğunda çalışanların əksəriyyəti məcburi əməyə məruz qalır, eyni zamanda işə götürən e...