Azərbaycandakı idman qurğuları

: “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzinin idman zalı
“Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzinin idman zalı
  2001 2010 2015 2016 2017
İdman qurğularının sayı - cəmi 7 908 9623 10798 11027 11215
      onlardan:          
idman sarayları 3 3 3 3
olimpiya kompleksləri 24 39 39 39
tribunaları 1,5 min və daha çox yerli  stadionlar 75 56 74 75 75
tribunaları 1,5 mindən  az yerli  stadionlar  . . . 83 122 123 118
kompleks idman qurğuları 399 233 180 189 188
üzgüçülük hovuzları 37 53 84 105 113
atıcılıq tirləri 314 240 176 174 170
Bədən tərbiyəsi ilə  məşğul olanların sayı, min nəfər1) 355,2 1 617,40 1723,8 1724,7 1755,4

Məqalə Qiyməti